Hizmetler

İcra Avukatı - İcra İflas Hukuku

İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ifa etmemesi halinde alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takiptir. İcra ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki türe ayrılır.

İlamlı icra bir mahkeme kararına dayanılarak başlatılan icra türüdür.

İlamsız icra ise ortada bir mahkeme kararı bulunmaksızın para ve teminat alacaklarının tahsili için başlatılabilecek icra türüdür. Ek olarak para veya teminat niteliğinde olmasa da, kiralanan bir taşınmazın tahliyesi de icra müdürlüğünden ilamsız icra yolu ile istenebilir. 

İcra mahkemeleri, borçluların borca ve imzaya itirazları ile alacaklı ve borçlunun icra müdürlüğünün işlemlerine ilişkin şikayetlerini incelemekle görevli mahkemelerdir. İddialar, yazılı delil ile kanıtlanır. Yazılı deliliniz yoksa genel mahkemeye başvurmanız gerekir.

#Etiket : Adana İcra Avukatı, Adana İcra İflas Avukatı