Ticaret Hukuku

Ticaret kanununda yer alan ve işletmeye yönelik kapsamları ele alan kanundur.İşletme yapılarından, nasıl kurulacağına ve tasfiyesinin... DETAILS

İş Hukuku - Şirket Avukatı

İşçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri vb.... DETAILS

Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.Aile hukukunun başlıca... DETAILS

Ceza Hukuku

Suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuk dalıdır.Toplumun sürekliliğini, kamu düzenini, işlenen suçta gerekli cezai... DETAILS

Eşya Hukuku

Kişilerle eşyalar arasındaki doğrudan doğruya “hakimiyet ilişkisini” düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hakimiyet ilişkisi bir... DETAILS

Sigorta Hukuku

Sigorta ilişkisini ve sigortacılıkla meşgul olan işletmelerin çalışmalarını,faaliyetlerini düzenleyen hukuk kurallarının... DETAILS

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku, sağlık alanında hizmet veren kurumlar ile birlikte bu alandan hizmet alan bireylerin haklarını kapsayan hukuk birimidir.... DETAILS

İcra Avukatı - İcra İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine nasıl karşılanacağını konu alır.... DETAILS

Miras Avukatı - Miras Hukuku

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini... DETAILS

Uzman Görüşü

IF THE EXPERT'S OPINION IS RELATED TO THE SUBJECT OF THE CASE, IT MUST TAKE ATTENTION AND ASSESSMENT.... DETAILS

About Us

Our office located in Adana provides legal support to real and legal persons through legal consultancy and advocacy services. In the event of an inevitable dispute that is resolved through litigation, the potential returns and risks of the litigation are transferred to the client; initiatives and strategies to be followed are put into practice with the approval of the client. The steps and the roadmap related to the case are presented to the client orally and in writing....

MORE