Av. Prof Dr M. Tevfik Odman

HAKKIMDA

Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Hukuk alanında, lisans ve lisansüstü dersleri vermesi, 15 yılı aşkın süredir Adana merkezli olmak üzere, bireysel ve kurumsal müvekkillere Ceza, Ceza Muhakemesi hukuku ile Mülteci Hukuku alanında ve Askeri Suçlarla ilgili olarak avukatlık ve danışmanlık yapmakta, savunma, İstinaf, Temyiz, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru dilekçeleri ile Uzman Mütalaası hazırlamaktadır.

 

ÖZGEÇMİŞ

PROF. DR. MUSTAFA TEVFİK ODMAN

DOĞUM YERİ VE TARİHİ: İstanbul/28 Temmuz 1945.

LİSE EĞİTİMİ        : İstanbul Vefa Lisesi 

LİSANS EĞİTİMİ: İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Şubat 1970.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalında, 14 Haziran 1979. 

DOKTORA EĞİTİMİ: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalında, Doktor 8 Haziran 1990.

DOÇENTLİK DİL SINAVI: Kasım 1993 Merkezi Doçentlik Dil Sınavında Başarılı olmuştur.

DOÇENTLİK: Ankara Üniversitesi, Devletler Umumi Hukuku Anabilim Dalında Doçent, 2 Ekim 1996.

PROFESÖRLÜK: Devletler Umumi Hukuku Anabilim Dalında Profesör, 24 Haziran 2002. 

2001-2006 Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi.

2007 Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Devam Ediyor.

Ceza Muhakemesi Hukuku, Ceza Hukuku (Özel) ve Devletlerarası Özel Hukuk Derslerin Öğretim Üyesi

Hukuk Fakültesi Kamu Hukukun Anabilim Dalı Başkanı

2006 Adana Barosu Avukatı, Devam Ediyor.

Bildiği Yabancı Dil: İngilizce

 

YARGI VE İDARİ GÖREVLERİ

1971-1972 İstihkam Okulu Disiplin Subayı.

1972-1974 Karadeniz Bölge K.lığı Askeri Mahkeme Hakimi.

1974-1978 Çanakkale Boğaz K.lığı Askeri Mahkeme Hakimi.

1978-1980 Milli Savunma Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Şube Müdürü.

1980-1983 Milli Güvenlik Konseyi Hukuk İşleri ve Kanunlar Kararlar Başkanlığı Özel Hukuk Uzmanı.

1983-1990 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Özel Hukuk Uzmanı.

1990-1991 Milli Savunma Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı Başkan Yardımcısı.

1991-2000 Askeri Yargıtay 5. Daire Üyesi.

2000-2001 Askeri Yargıtay 5 nci Daire Başkanı.

02.10.2001-2005 Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı.

01.07.2002-16.12.2006 Çağ Üniversitesi Rektör Yardımcılığı.

 

YAYINLAR

KİTAPLAR

 1. Karasularının Genişliği Sorunu, (Doktora Tezi) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara, 1990.

 

 1. Mülteci Hukuku, (Avrupa Birliği Komisyonu Katkılarıyla) AÜ. SBF. İnsan Hakları Merkezi Yayınları No: 15, Ankara, 1995.

 

 1. Kadın Mülteciler, (Avrupa Birliği Komisyonu Katkılarıyla) AÜ. SBF. İnsan Hakları Merkezi Yayınları No: 19, Ankara, 1996.

 

 1. Uluslararası Uyuşmazlıkların Yargı Dışı Barışçıl Yöntemlerle Çözümlenmesi ve Barışı Destekleme Operasyonları, Çağ Üniversitesi Yayınları, No: 9, Hukuk Fakültesi Yayınları No: 5, Adana, 2008.

 

 1. “Çocuk Hakları Bağlamında Mülteci Çocuklar” Çağ Üniversitesi Yayınları, No:  , Hukuk Fakültesi Yayınları No:, Adana, 2008.

                                                                                                                     

 1. Vatansızların Hukuki Durumu ve Türk Hukuku, Çağ Üniversitesi Yayınları No: 15, Hukuk Fakültesi Yayınları No: 7, Birinci Baskı, Ocak 2011.

 

 1. Kadınlara Karşı Şiddet Bağlamında Cinsel Şiddet, Çağ Üniversitesi Yayınları No: Hukuk Fakültesi Yayınları No: Aralık 2016

 

 1. Erkekler de Şiddet Mağduru, Karahan Yayınları, Adana, Kasım 2017

 

 1. Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Güncelleştirilmiş Mülteci Hukuku (Dünyada ve Türkiye’de İlticanın Gelişim Süreci) Yetkin Yayınları, Ankara, 2020

 

 1. Örselenen Çocuklar-Çocuğun Aile İçi İstismarı ve İhmali, Yetkin Yayınları, Ankara, 2021

 

MAKALELER VE TEBLİĞLER

 1. “Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası İle Düzenlenen Avukat Bulundurma Hakkının Askeri Yargıda Uygulanabilirlik Sorunu”, (Askeri Yargıtay’ın 80’inci Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu) 6-7 Nisan 1994, Ankara Askeri Adalet Dergisi, Yıl 22, Sayı: 90, Ankara, Mayıs 1994.

 

 1. “Uluslararası Halkların Geleceklerini Bizzat Tayin Etme Hakkı Self-Determination)”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl 113, Sayı: 341, Ankara, Temmuz 1994.

 

 1. “Ege Denizi’nde Hava Sahası Uyuşmazlığı”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl 113, Sayı: 342, Ankara, Ekim 1994.

 

 1. “Türk Yunan Açmazı, Ege Denizi Karasuları Genişliği Sorunu”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl 114, Sayı: 343, Ankara, Ocak 1995.

 

 1. “Hukuka Aykırı Şekilde Elde Edilen Delillerin Kullanılma Sorunu”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi Dergisi, Aralık 1995, Cilt III, Sayı 5.
 2. “Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü Bağlamında Halkı Askerlikten Soğutma Suçu”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi Dergisi, Aralık 1995, Cilt III, Sayı 5. 

 

 1. “Askeri Yargıtay’ın Hukuka Aykırı Deliller Konusunda Verdiği Kararlar”, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü-İstanbul Barosu Başkanlığı tarafından düzenlenen (Hukuka Aykırı Deliller Sempozyumu) 10-12 Mart 1995, İstanbul, Askeri Adalet Dergisi, Yıl 24, Sayı: 95, Ankara, Ocak 1995.

 

 1. “Hukuka Aykırı Şekilde Elde Edilen Delillerin Kullanılma Sorunu”, 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü-İzmir Barosu Başkanlığı tarafından düzenlenen (Delil Yasakları Sempozyumu), 2 Haziran 1995, İzmir, Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi Dergisi, Cilt III, Sayı: 4, Ankara, Kasım 1995.

 

 1. “NATO’da Yeni Bir Konsept-Barış İçin Ortaklık”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl 114, Sayı: 347, Ankara, Ocak 1996.

 

 1. “Eski Yugoslavya İle İlgili Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kuruluşu ve Yasal Dayanağı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1996, Cilt 40, Sayı: 1-4, Ankara, 1998.

 

 1. “Ulusal Hukukumuzda Mülteci Tanımı”, Umuda Doğru, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Dergisi, Yıl 2, Sayı: 4, Ankara, Ocak-Şubat 1998.

 

 1. “Savaşan Taraf Silahlı Kuvvetler Mensuplarının Tarafsız Ülkeye Sığınmaları ve Türkiye Uygulamasında İlk Örnek”, Deniz Kuvvetleri Dergisi, Sayı: 573, Ankara, Kasım 1998.

 

 1. “İltica, Suçluların Geri Verilmesi, Terör Suçluları”, (Askeri Yargıtay’ın 85’inci Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu), 6-7 Haziran 1999, Ankara, Askeri Yargıtay Dergisi, Ankara, 1999.

 

 1. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış İçin Ortaklık Merkezi’nde: 4-6 Ekim 1999 Tarihinde (International Law Of Refugees Control” konulu Türk ve Yabancı Silahlı Kuvvetler mensuplarına verilen Seminerde sunulan Tebliğ. Barış İçin Ortaklık Merkezi’nin iç yayını olarak yayımlanmıştır.

 

6-10 Aralık 1999 Tarihinde (International Agrrengements on Asylum Seekers and Refugess) konulu Türk ve Yabancı Silahlı Kuvvetler mensuplarına verilen Seminerde, sunulan Tebliğ, Barış İçin Ortaklık Merkezi’nin iç yayını olarak yayımlanmıştır.

 

 1. “Suçlar ve Mültecilik”, (İstanbul Goethe Enstitüsü, Heinrich Böll Vakfı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Üniversity of Kansas School of Law, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Ceza Hukuku Reformu Sempozyumu), 20-23 Ekim 1999, İstanbul, Umut Vakfı Yayınları, İstanbul, 2001.

 

 1. Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Pasaport Hudut İltica Daire Başkanlığı ve İllerin Yabancılar Pasaport Şube Müdürlüklerine atanan görevlileri eğitmek üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 11-14 Nisan 2000 Tarihinde düzenlenen eğitim seminerinde “Sivil-Asker İşbirliği ve Jandarmanın Görevi ile Mülteci Hukukunda Cinsiyet Unsuru” adlı sunulan iki ayrı Tebliğ.

 

 1. “Mülteciler Hukuku ve Uygulamaları” konusunda 2-5 Mayıs 2000 Tarihinde Adalet Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Müştereken düzenlenen seminerde sunulan tebliğ.

 

 1. 26-27 Haziran 2000 Tarihinde İstanbul Valiliği Koordinatörlüğünde İstanbul Sokak Çocukları Vakfı tarafından Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in himayelerindeki 1 nci İstanbul Çocuk Kurultayı’nda “Mülteci Çocuklar” ile ilgili çalışmalara katılma.

 

 1. 21.10.2000-13.11.2000 Tarihleri arasında, Hakim ve Savcı Adayları Merkezi’nde-Ankara “Mülteci Hukuku” konulu verilen dersler.

 

 1. 17-20 Nisan 2001 Tarihleri arasında Bursa Uludağ Polis Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Seminerde “Mülteci Hukuku ve Uluslararası Standartlar” konulu sunulan Tebliğ. 

 

 1. 9 Kasım 2001 Tarihinde Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Antalya’da düzenlediği Seminerde sunulan “Cinsiyete Dayalı Zulüm” konulu Tebliğ. 

 

 1. 19-20 Ekim 2002 Tarihlerinde Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin Van Barosu ile birlikte düzenlemiş olduğu Mülteci Semineri’nde, “Türk Hukukunda Mülteci Hukuku ve Uygulaması, İçtihatların Değerlendirilmesi” konulu Tebliğ.

 

 1. “Mülteci Hukuku ve Standartları”, (İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Mülteci ve Sığınmacı Hakları Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı) 2 Mart 2002, İstanbul Bilgi Üniversitesi,  İstanbul Barosu Yayınları, Konferanslar Dizi No: 2004/01, İstanbul, Şubat 2004.

 

 1. “Coğrafi Sınırlamanın Kaldırılması ve Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum” Umuda Doğru, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 14, Ağustos 2004.

 

 1. “Barışı Destekleme Operasyonları”, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı: 1, Aralık 2004.

 

 1. “Türkiye’nin Sınırlarının Yasal Durumu”, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı: 1, Haziran 2005.

 

 1. “Adli Kontrol”–Müşterek-Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı: 2, Aralık 2005.

 

 1. Genelkurmay Başkanlığı tarafından 8-9 Şubat Tarihinde düzenlenen Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin Türkiye’ye Etkileri konulu Konferansa, sunulmak üzere gönderilen “Avrupa Birliği Müktesebatı ve Türkiye Açısından 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi” adlı Tebliğ.
 2. “Mülteci Hukuku ve Türk Mülteci Politikası”, Güncel Hukuk Dergisi, Şubat 2006, Sayı: 02.

 

 1. “Vicdani Red-I-”, Güncel Hukuk Dergisi, Haziran 2006, Sayı: 06.

 

 1. “Vicdani Red-II-“ Güncel Hukuk Dergisi, Temmuz 2006, Sayı: 07.

 

 1. BMMYK., Van Valiliği, Van Emniyet Müdürlüğü, Van Belediyesi, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Van Barosu, VAKAD ve Van Gölü Feneri Derneği’nin Van’da 02.12.2006 Tarihinde düzenlediği “Türkiye’de Sığınma Sorunu ve Van Örneği” konulu Panelde, sunulan Türkiye'nin Yakın Tarihinde Sığınma Alanındaki Gelişmeler ve Günümüzdeki Hukuki Durumun Değerlendirmesi” adlı Tebliğ.

 

 1. “5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun İlk Üç Maddesinin Açıklaması”, Müşterek, Adana Barosu Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 3, Temmuz-Ağustos-Eylül.

 

 1. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Polise Görev, Yetki Ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamalarına İlişkin Eğitim Projesi (Muyep) 23–27 Ekim 2007 Antalya Seminerinde, “Yakalama, Gözaltına Alma ve Muhafaza Altına Alma” adlı Tebliğ. 

 

 1. “Yakalama, Gözaltına Alma ve Muhafaza Altına Alma”, Adana Barosu Dergisi, Yıl. 2/ Sayı: 5, Ocak-Mart 2008.

 

 1. Ticaret Şirketlerinde Yöneticilerin Cezai Sorumluluğu, İstanbul Kültür Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak 2008, Yıl: 7, Cilt: 7, Sayı: 1.

 

 1. UNHCR The UN Refugee Agency, 3-4 December 2009, Ankara, Asylum, Forced Migration and Statelessness Academic Network Seminar, “Legal Status of Stateless and Turkish Law” Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği’nin 3-4 Aralık 2009 Tarihinde düzenlemiş olduğu, Ankara Swiss Otelde yapılan Göç-İltica ve Vatansızlık Konulu Akademik İşbirliği Konferansında sunduğum, “Vatansızlık ve Türk Hukuku” adlı Tebliğ. Bu tebliğ, sunulan tebliğler ile birlikte Kitap halinde basılmıştır.

 

 1. Türk Hukukunda Çocukların Mülteci Statüsünü Belirleme, 05.05.2010 Tarihinde İstanbul’da düzenlenen, “Mülteci Ve Sığınmacı Hukuku Alanında Güncel Değişmeler” Konulu Konferansta sunulan, “Türk Hukukunda Çocukların Mülteci Statüsünü Belirleme” adlı tebliğ.

 

 1. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye'nin Tarihi İltica Geleneği: Yasal Çerçevelerin Oluşturulması Bağlamında Geçmişteki ve Gelecekteki Uygulamalar" adlı İkinci Akademik Ağ Semineri, 6-7 Ocak 2011, Ankara’da sunulan “Türkiye'de İlticanın Gelişim Süreci (Osmanlı’dan Bugüne) adlı Tebliğ. 
 2. Çağ Üniversitesinde 24-25 Mart 2011 tarihinde düzenlenen Deniz Hukuku Sempozyumunda, sunulan “Ege Denizi’nde Karasularının Genişliğinin Belirlenmesi” adlı Tebliğ.

 

 1. Dünya Kadınlar Günü 8 Mart 2012 tarihinde Osmaniye Barosu tarafından düzenlenen "Dünya Kadınlar Günü" etkinliklerinde sunulan “Kadına Cinsel Şiddet” konusunda bildiri.·

 

 1. 27-28 Nisan 2012 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen, ULUSLARARASI KATILIMLI KADINA VE ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDET SEMPOZYUMU, KADINA KARŞI CİNSEL ŞİDDET oturumunda Oturum Başkanlığı aynı zamanda, KADINA KARŞI CİNSEL ŞİDDET adlı bildiri.

 

 1. 18-19 Mayıs 2012 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu'nda, Sempozyum'un Çocuk Hakları bölümünde, oturum başkanlığı ve Dünyada Ve Türkiye'de Çocuğun Hakları adlı bildiri. 

 

 1. Türkiye’ye Kabul Edilen Suriyeliler, Güncel Hukuk Dergisi, Ocak 2015.

 

 1. Adalet Bakanlığı ile Adana C. Başsavcılığı ortaklaşa 1 Ekim 2015 düzenlediği “Ceza Adaletinde Mağdurlara Yaklaşım” Paneli’nde sunulan Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Yeri’ adlı Bildiri.

 

 1. Çağ Üniversitesi’nde düzenlenen 14 NİSAN 2015 Spor Hukuku Sempozyumu’nda sunduğu Sporda Şiddet konulu Bildiri.
 2. Adana Barosu’nun 1.12.2015 tarihinde düzenlediği, Uluslararası Hukuk Düzeninde Suriyeli Sığınmacıların Genel Durumu ve Türkiye’deki Etkileri Seminerinde sunulan“Mülteci Hukukunda Son Gelişmeler” adlı Bildiri.

 

 1. 15 Aralık 2015 Tarihinde, “Suriyeli Sığınmacıların Mevcut Durumları” Çalıştayında sunulan “Suriyeli Mültecilerin Yasal Statüsü ve Kabul Koşulları” adlı bildiri, Rapor Olarak yayımlanmıştır.

 

 1. Çağ Üniversitesi’nin 8 Nisan 2016 Tarihinde düzenlediği “Avukatlık Stajı ve Avukatların Yetiştirilmesi Sempozyumu”nda, sunulan Stajyer Avukatların Yargısal Faaliyetlerde Karşılaştıkları Sorunlar adlı Bildiri. 

 

 1. Çağ Üniversitesi’nin 4 Nisan 2019 Tarihinde düzenlediği “Sosyal Medya Hukuku Sempozyumu”nda sunulan Genel Olarak Sosyal Medya Hukuku adlı Bildiri

 

 1. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 8-9 Mart 2021 tarihinde düzenlediği Milletlerarası Alanda Kadın, Aile ve Çocuk Hukuku Sempozyumu”nda sunulan Çocukların Mültecilik Statüsünün Belirlenmesi adlı Bildiri. Bildiri Kitabı yayımlanmıştır.

 

52) Çağ Üniversitesinin 11-12 Mayıs 2022 Tarihleri arasında düzenlediği Uluslararası Göç ve Mülteci Hukuku Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı ve Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Evlenmeleri, Çocuklarının Nüfusa Kayıtları, Boşanmaları ve Ceza Hukuku Boyutu konulu bildiri 

 

GAZETELERDE YAYIMLANAN YAZILAR

 1. “Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin Yargı Yetkisi”, Milliyet 12 Şubat 1993.
 2. “Kafkas Petrolleri ve Boğazlar” Cumhuriyet 30 Ağustos 1993.
 3. “Boğazları Dehşet Trafiği Kapatabilir”, Cumhuriyet 31 Ağustos 1993.
 4. “Zararlı Geçiş Engellenebilir”, Cumhuriyet 1 Eylül 1993.

 

SON ÜÇ YILDIR VERMİŞ OLDUĞU DERSLER

LİSANS

1) 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında, Güz ve Bahar Dönemlerinde Ceza Muhakemesi Hukuku (3 Kredi)

 

2) 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında, Güz ve Bahar Dönemlerinde Milletlerarası Özel Hukuk (2 Kredi)

 

3) 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında, Güz Döneminde Ceza Hukuku (Özel) (2 Kredi)

 

4) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında, Güz ve Bahar Dönemlerinde Ceza Muhakemesi Hukuku (3 Kredi)

 

5) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında, Güz ve Bahar Dönemlerinde Milletlerarası Özel Hukuk (2 Kredi)

6) 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında, Güz ve Bahar Dönemlerinde Ceza Muhakemesi Hukuku (3 Kredi)

 

7) 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında, Güz ve Bahar Dönemlerinde Milletlerarası Özel Hukuk (2 Kredi)

 

8) Eğitim Öğretim Yılında, Güz ve Bahar Dönemlerinde Ceza Muhakemesi Hukuku (3 Kredi

9) 2022-2023 Milletlerarası Özel Hukuk (2 Kredi)

 

 

YÜKSEK LİSANS

1) 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Güz Döneminde Hayata, Vücut Bütünlüğüne ve Malvarlığına Karşı Suçlar (3 Kredi)

 

2) 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Bahar Döneminde Ceza Muhakemesi Evreleri ve Yetkili Makam ve Merciler (3 Kredi)

 

3) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Güz Döneminde Hayata, Vücut Bütünlüğüne ve Malvarlığına Karşı Suçlar (3 Kredi)

 

4) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Bahar Döneminde Ceza Muhakemesi Evreleri ve Yetkili Makam ve Merciler (3 Kredi)

 

5) 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Bahar Döneminde Ceza Muhakemesi Evreleri ve Yetkili Makam ve Merciler (3 Kredi)

 

6) 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Güz Döneminde Hayata, Vücut Bütünlüğüne ve Malvarlığına Karşı Suçlar (3 Kredi)

 

7) 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Güz Döneminde Hayata, Vücut Bütünlüğüne ve Malvarlığına Karşı Suçlar (3 Kredi)