Hizmetler

Miras Avukatı - Miras Hukuku

Miras, ölümü ya da gaipliği gerçekleşen kişinin, bütün hukuki işlemlerinin (mal varlığı veya borç yükümlülüğü) mirasçılarına geçmesi demektir. Kişinin ölümünden sonra gerçekleştirilebilen miras hakları, eğer ki geçerliliği olan bir vasiyetname yoksa Miras Hukuku kapsamında paylaştırılmalıdır.

1-) Aşağıda belirtilecek olan davalarda, miras bırakan kişinin son yerleşim yeri olan mahkeme, yetkili mahkeme olmaktadır.

  1. a) Terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleşmesinin geçersizliğine, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisine, miras sebebiyle istihkaka ilişkin davalar ile mirasçılar arasında terekenin yönetiminden kaynaklanan davalar.
  2. b) Terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak tüm davalar.

 

2-) Terekede bulunan bir mal hakkında açılmak istenen istihkak davası, terekenin yazımı ve tespiti zamanında mal nerede bulunuyorsa, orada da açılabilir.

3-) Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

Miras davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi'dir.

#Etiket : Adana Miras Avukatı, Adananın en iyi miras avukatı