Hizmetler

Ceza Avukatı - Ceza Hukuku

Suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuk dalıdır. Bu hukuk bölümü genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır.

Ceza hukuku suç kavramını hem maddi hem de manevi unsurları ile ele alır. Suçu ve cezayı azaltan ya da ortadan kaldıran nedenler, ceza kavramı ve ceza hukukuna hâkim ilkeler ve teoriler bu bölümde bulunur. Ceza özel hukuku, her ülkenin kendine göre belirlemiş olduğu suç unsurlarını ve kapsamlarını, bu suçlar için öngörülen cezaları inceler.

Bunun yanı sıra ceza hukuku iki ilkeye sahiptir. Bunlardan ilki kanunilik ilkesidir ve cezanın ancak kanunla belirlenmesini ifade eder. Kanunda açık şekilde suç sayılmayan fiiller için kişiye ceza verilemeyeceği belirtilmiştir. Yani suç belirsiz ifadelerle tanımlanamaz. Tam tersi şekilde belirgin ve açık ifadelerle düzenlenmesi gerekir. Bu ilkenin gereği önemli şartlardan biriside, eğer ortaya geldiği sırada bir fiil suç değilse ve sonradan suç olarak düzenlenirse, kişi bundan ötürü cezalandırılamaz.

Bu ilkelerden diğeri de kusurdur. Ceza hukuku alanında kusur, tam ehliyet sahibi kişinin suçu bilerek ve isteyerek işlemesi anlamına gelir. Aksi takdirde failin cezalandırılması söz konusu olmaz. Cezalandırılma olabilmesi için fiilin bizzat işlenmesi gerekmektedir.

Ceza hukuk alanındaki mahkemeler şunlardır;

>Sulh Ceza Hâkimliği

>Asliye Ceza Mahkemesi

>Ağır Ceza Mahkemesi

>Çocuk Mahkemesi

>Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

>İcra Ceza Mahkemesi

>Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi

#Etiket : Adana Ceza Avukatı, Adana nın en iyi ceza avukatı, adana en iyi ceza avukatı, ceza hukuku avukat