Hizmetler

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku, ticaret hukuku kapsamında bulunan özel bir hukuk dalıdır. Sigorta hukuku, sigortacılık faaliyetleriyle ilgili bulunan işletmelerin çalışma esaslarını düzenleyen hukuk kurallarının bütününü teşkil etmektedir. Sigorta hukuku, oldukça geniş bir kapsama sahip olmakla, sigorta teminatı ve sorumlulukları konusunda özel, tüzel kişileri ve aracı kuruluşları temsil etmektedir. Sigorta kapsamında yer alan tüm olumsuzluklar ve oluşan tazminat ödemeleri sigorta firmalarının sorumluluğunda olup, bu zararların tazmini sigorta hukukunda yer alan düzenlemelere göre yapılmaktadır. Sigorta şirketleri sigorta poliçelerinde yazılı bulunan müşteri haklarının ödenmemesi, geciktirilmesi gibi durumlarda sigorta hukuku devreye girerek tarafların hak ve hukuklarının ne şekilde korunacağına karar verir.

Sigorta sözleşmesi; sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun olması hâlinde bunu tazmin etmeyi yüklendiği sözleşmeler olarak tanımlanmaktadır.

#Etiket : Adana Sigorta Hukuku Avukatı, Adana Sigorta Avukatı