Hizmetler

Aile Hukuku

Boşanma

Boşanma davaları, anlaşmalı boşanmalar ve çekişmeli boşanmalar olmak üzere ikiye ayrılır. 1 yıldan fazla süren evliliklerde mahkemeye taraflarından birinin boşanma talebinde bulunması ve karşı tarafın da bu talebi kabul etmesi halinde veya anlaşmalı boşanma protokolünün mahkemeye sunulması ile anlaşmalı boşanma kararı alınarak boşanma işlemi mahkemece yapılmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası, herhangi bir adliyede açılabilir. Yetkili mahkemenin belirlenmesi açısından tarafların ikametgahının bir önemi yoktur. 

Çekişmeli boşanma, evliliğin taraflarının boşanmanın temel unsurları olan boşanma, velayet, tazminat ve nafaka konularından en az biri nedeniyle uzlaşamaması nedeniyle iddia, talep ve savunmalarını aile mahkemesi huzurunda dile getirmeleridir.

Çekişmeli boşanma davasına bakmaya yetkili mahkeme şu şekilde belirlenir:

  • Davalı tarafın yerleşim yeri aile mahkemesinde boşanma davası açılabilir.
  • Davacı tarafın yerleşim yeri aile mahkemesinde boşanma davası açılabilir.
  • Boşanmak isteyen eşlerin son 6 aydan beri ikamet ettikleri yerdeki aile mahkemesinde boşanma davası açılabilir.

 

VESAYET

Vesayet, velayet altında bulunmayan küçükleri, çeşitli sebepler nedeniyle kendilerini veya mallarını yönetmekten aciz halde olan kişilerin, kendilerini ve mallarını korumayı ve temsil etmeyi amaçlayan hukuki bir kurumdur.

Vesayeti gerektiren haller Medeni Kanunumuzun 404-410 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre; yaş küçüklüğü ve kısıtlılık vesayeti gerektiren iki ana nedendir.

Vesayet davasında görevli ve yetkili mahkeme, kısıtlının yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesidir.

Vesayet makamı (yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesi), bu görevi yapabilecek yetenekte olan bir ergini vasi olarak atar. Gereken durumlarda, bu görevi birlikte veya vesayet makamı tarafından belirlenen yetkileri uyarınca ayrı ayrı yerine getirmek üzere birden çok vasi atanabilir.

MAL REJİMİ

Kanunumuzda 4 çeşit mal rejimi sayılmıştır.

  • Edinilmiş mallara katılma rejimi
  • Mal ayrılığı rejimi
  • Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi
  • Mal ortaklığı rejimi

Boşanma davası sonucu verilen boşanma kararı kesinleştikten sonra açılacak mal paylaşımı davası ile evlilik içinde eşlerin edindikleri mallar tabi oldukları mal rejimine göre paylaştırılacaktır. 

Kanunumuz mal paylaşımı davası açmak için kesin bir zamanaşımı süresi belirlememiştir. Fakat Yargıtay’ın verdiği kararlarda bu süre 10 yıl olarak kabul edilmiştir. Yani eşler boşanma davası sonuçlandıktan sonra en geç 10 yıl içinde evliliğin ekonomik kazanımlarını bölüşmek için mal paylaşımı davası açmalıdırlar. Boşanma halinde eşler arasında görülecek mal paylaşımı davasına bakmaya  Aile Mahkemesi görevlidir.

VELAYET

Velâyet, küçüklerin ve bazen de kısıtlı reşit çocukların gerek kendilerine gerek mallarına özen gösterme ve onları temsil etme konusunda kanunun ana babaya yüklediği yükümlülükler ile bu yükümlülüklerin iyi bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere onlara tanıdığı hakların tümüdür.

Velâyet, henüz reşit olmamış ve bazen reşit olmuş fakat kısıtlanmış bulunan çocukların menfaatlerinin korunması amacına hizmet eden bir kurumdur .

Boşanma veya ayrılık halinde müşterek çocuğun velayetine ilişkin kararı verecek olan hakimdir. Çocuğun velayeti kime bırakılmış ise ortak çocuk üzerindeki velayet hakkını, velayet hakkı kendisine bırakılmış eş kullanır. Eşlerden birinin vefat etmesi halinde velayet hakkı sağ kalan eşe aittir. Eğer anne ve baba resmi bir evlilik hayatı kurmamış iseler velayet hakkı anneye bırakılır.

Boşanma veya ayrılık sonrası hakimin kararı ile de ortak velayet devam edebilir. Boşanma davasında tarafların talebi ve çocuğun üstün yararı doğrultusunda hakim ortak velayete hükmedebilir. Anlaşmalı boşanmada, anne ve baba müşterek çocuk üzerinde ortak velayet istiyor ise hakim bu yönde bir karar verir. Ortak velayet durumunda çocuğun bakımı, gözetimi, eğitimi, gelişimi gibi tüm unsurlar anne ve baba tarafından  geçerli bir evlilik varmış gibi devam eder.

#Etiket : Adana Boşanma Avukatı, Adana Aile Hukuku Avukatı, Boşanma Avukatı, Adana daki En iyi boşanma avukatı