Hizmetler

Ticaret Hukuku

Ticaret kanununda yer alan ve işletmeye yönelik kapsamları ele alan kanundur.İşletme yapılarından, nasıl kurulacağına ve tasfiyesinin yapılacağına dair hükümleri içerir.Tacir ile esnaf arasındaki farklılıkları analiz eden ve ortaya çıkaran ticari işletme hukuku, tacirle ilgili hükümleri sıralar.Ticari yargı, haksız rekabet ve cari kavramla ilgili hususlara da işletme hukuku bahsinde yer verilir.... DETAY

İş Hukuku - Şirket Avukatı

İşçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri vb. konu alan hukuk dalı.En önemli işlevi, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemesidir.İş hukukunun konusu sadece hizmet akdinden doğan ve tabi hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkileridir.  ... DETAY

Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlıktır.... DETAY

Ceza Avukatı - Ceza Hukuku

Suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuk dalıdır.Toplumun sürekliliğini, kamu düzenini, işlenen suçta gerekli cezai yaptırımın uygulanmasını ve toplumda yaşayan bireyin güvenliğini sağlamak, hukuk devletini korumak ceza hukukunun temel amacıdır.... DETAY

Eşya Hukuku

Kişilerle eşyalar arasındaki doğrudan doğruya “hakimiyet ilişkisini” düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hakimiyet ilişkisi bir hakka dayanıyorsa “ayni haklar”, bir hakka dayanmıyor sadece fiili bir durumdan ibaret kalıyorsa “zilyetlik” denir. Eşya hukukunun üç ana konusu; Ayni haklar, Zilyetlik, Tapu sicili’dir.... DETAY

Sigorta Hukuku

Sigorta ilişkisini ve sigortacılıkla meşgul olan işletmelerin çalışmalarını,faaliyetlerini düzenleyen hukuk kurallarının bütününü inceleyen hukuk dalına sigorta hukuku adı verilir.İki bölümde incelemek mümkündür.Hususi sigorta, kişiye özel çalışmaları kapsayan alt birim olarak kabul edilirken, sosyal sigorta ise toplulukların sosyal güvenceleri ile ilgileniyor.... DETAY

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku, sağlık alanında hizmet veren kurumlar ile birlikte bu alandan hizmet alan bireylerin haklarını kapsayan hukuk birimidir.... DETAY

İcra Avukatı - İcra İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine nasıl karşılanacağını konu alır. Borcun karşılanması, devlet zoruyla ve taşınır, taşınmaz mallar üzerinden yapılabilmektedir. Kanunen borçludan alacakların nasıl tahsil edeceği düzenlenmiştir.... DETAY

Miras Avukatı - Miras Hukuku

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.... DETAY

Uzman Görüşü

UZMAN GÖRÜŞÜ"NÜN DAVA KONUSUYLA İLGİLİ OLMASI HALİNDE MUTLAKA DİKKATE ALMAK VE DEĞERLENDİRMEK ZORUNDADIR.    ... DETAY