Hizmetler

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, en geniş anlamda ticari kuruluşlar, bu kuruluşların birbirleriyle ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir özel hukuk dalıdır.

Tacirlerin sahip olduğu hakları yasalar dahilinde koruma altına alan ticaret hukuku, işletme sahipleri ve alıcılar için büyük bir önem taşımaktadır.Kişilerin kanun karşısında ne gibi haklara sahip olduğunu detaylı bir şekilde ortaya koymaktadır. İnsan ilişkilerindeki ekonomik faaliyetlere odaklanan ele alan ticaret hukuk, geniş kapsamlı hukuk birimlerinden bir tanesidir.

Şirketler hukuku, ticaret hukuku bünyesinde yer alan; şirketlerin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, sona ermesi, iflası, iflas ertelemesi, şirket birleşmeleri, şirket satın almaları, devretmeleri ve tasfiyesi gibi konulara dair düzenlemeleri barındıran hukuk dalıdır.

TTK (Türk Ticaret Kanunu) kapsamında düzenlenmiş dört adet şirket tipi bulunmaktadır. Kanuna göre ticari şirketler, anonim, limited, kollektif ve komandit şirket olarak sınıflandırılır. Yapılan ayrım neticesinde her bir şirketin kurulması, işleyişi, koyulacak sermaye miktarı vb. işlemleri farklılık arz etmektedir.

Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu Avukatlık Kanunu madde 35 ile hükme bağlanmıştır. 332. madde ile öngörülen esas sermaye miktarı 50.000 TL’dir. Buna göre esas sermaye miktarı 250.000 TL’yi aşan anonim şirketlerde sözleşmeli bir avukat bulundurma zorunluluğu mevcuttur. Zira Avukatlık Kanunu 35 esas sermaye miktarının 5 katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğunu düzenlemektedir.

Sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketlere uygulanacak birtakım yaptırımlar bulunmaktadır. 35.madde gereğince bu şirketlere Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilecektir. Yetkili Cumhuriyet Savcısı anonim şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Savcısıdır.

#Etiket : Adana Ticaret Hukuku Avukatı