Hizmetler

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku, sağlık alanında hizmet veren kurumlar ile birlikte bu alandan hizmet alan bireylerin haklarını kapsayan hukuk birimidir.

Malpraktis kavramı, yanlış tedavi uygulamasını ifade eder. Bu durum teşhis, tedavi, bakım ve bakım sonrası dönemde gelişen ve hastanın sağlık durumuna, hayatına doğrudan etki eden istenmeyen sonuçları meydana getirir.

Malpraktis söz konusu olduğunda hastaya maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı doğacaktır. Bunun yanında hekimin hatasının bir suç teşkil ettiği hallerde, hekimin cezai sorumluluğuna gitmek de mümkündür.

Talep edilecek maddi tazminat miktarı belirlenirken kişinin çalışamadığı için uğradığı kazanç kayıpları, hatalı tedavi sebebiyle ödemesi gereken tedavi masrafları dikkate alınır. Buna ek olarak hastanın ve şartları oluşmuşsa yakınlarının, duydukları acı ve üzüntü sebebiyle manevi tazminat talep etme hakkı vardır.

 

#Etiket : Adana Sağlık Hukuku Avukatı, Adana Sağlık Avukatı